מדיניות פרטיות


הנהלת בישולי מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה ובכללם האתרים bishuli.co.il ו bishuli.com, (להלן ייקראו האתרים , למען הנוחות, "אתרי בישולי" או "האתרים"). עמוד זה ילמד אותך מהיא מדיניות הפרטיות הנוהגת באתרים. הסעיפים השונים סוקרים, בין השאר, את האופן שבו אנו משתמשים במידע, הנמסר להנהלת האתר על-ידי המשתמשים באתרים או נאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

רישום לשירותים

חלק מהשרותים שאנו מציעים באתר דורשים הרשמה אשר במסגרתם תתבקש למסור מידע מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך לרבות כתובת דואר אלקטרוני. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום.

מאגר המידע

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים, יישמרו במאגר המידע של בישולי. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הללו.

השימוש במידע

בעת השימוש באתרים יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מידע או פרסומות שקראת באתרים, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתרים ועוד. הנהלת בישולי תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתרי בישולי ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:

 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתרים – כדוגמת (אך לא רק) פרסום תגובות ושאלות, אפשרויות הדפסה של מתכונים, מבצעים ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתרים.
 • כדי לשפר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים, ללמוד אילו שירותים ותכנים חדשים כדי ליצור בהתאם לעניין גולשי האתר ולשנות או לבטל תכנים קיימים שאינם מעניינים את גולשינו. המידע שישמש את בישולי לצורך כך יהיה בעיקר מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
 • לשם יצירת אזורים אישיים באתרים, שתוכל להתאים להעדפותיך.
 • כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתרי בישולי לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש אותנו לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או בכתובת.
 • עם רישום לרשימת התפוצה שלנו "מועדון החברים של בישולי", הינך מאשר לנו לשלוח לך דברי דואר אלקטרוני אשר מידי פעם יכללו מודעות פרסום מטעמנו או מטעם גורם שלישי, ביכולתך לצאת מרשימת התפוצה בכל רגע על ידי לחיצה על קישור הנשלח בתחתית כל דיוור, בישולי לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.
 • ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתרי בישולי.
 • לשם תפעולם התקין ופיתוחם של האתרים. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.

מסירת מידע לצד שלישי

הנהלת בישולי לא תמסור את הפרטים האישיים שלך לצד שלישי אלא במקרים הבאים:

 • אם יתקבל בידי בישולי צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 • כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין בישולי;
 • בכל מקרה שהנהלת בישולי תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • בישולי תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתרים לחברות אחרות מקבוצת בישולי, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
 • אםבישולי תארגן את פעילות האתרים במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies

האתרים משתמשים ב'עוגיות' (Cookies) הכללות בשרותים של google analytics ו double click לצורך איסוף וניהול מידע סטטיסטי על התנהגות הגולשים באתר ובכדי לנהל את הגשת הפרסומות המותאמות לגולשי בישולי. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר בזמן שאתה גולש באתרי בישולי (כמו גם באתרים אחרים). חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות בבישולי או באתרי אינטרנט אחרים.

שירותי גוגל

על מנת לשפר את השירותים שלנו אנו משתמשים בקוד של גוגל אנליטיקס התומך באנליטיקס תצוגתי שמטרתו למזג אינפורמציה דמוגרפית כדי להציג מודעות ולבצע ניתוח סטטיסטי על סמך דמוגרפיה. כמובן שגוגל מאפשרים למשתמשים לשנות את העדפותיהם בנוגע למידע שהם חולקים ברשת המודעות של גוגל על ידי מאפייני המודעות בפרופיל גוגל של הגולש.
בנוסף ישנה אפשרות שאתרי בישולי ישתמשו בכלי הפרסום של גוגל כדי להציג פרסום חוזר למשתמשים שכבר בקרו באתר והמערכת זיהתה שהגולש מתעניין בסוג מסויים של כתבות, מוצרים.
גוגל משלבים מידע ממספר 'עוגיות' (cookies) שבהם אנו משתמשים, על מנת לדווח, לשפר ולהתאים מודעות על בסיס ביקורים קודמים של הגולשים באתרי בישולי.

שירותי קליקטייל

על מנת לשפר את השירותים שלנו אנו משתמשים בטכנולוגיה של קליקטייל המאפשרת למידה של התנהגות גולשים באתר, השימוש בטכנולוגיה אינו מיועד לזיהוי אינדיבידואלי של משתמש בודד אלא לבדיקת האפקטיביות של מבנה העמודים של האתר.

שינויים במדיניות הפרטיות

הנהלת בישולי רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.